Ola Rosling: För en faktabaserad världssyn

”Ni minns kanske när min pappa, Hans Rosling, la upp sin sko på bordet i dansk tv och skällde ut medierna för att de alltid bara visar den fulaste delen av verkligheten. Sedan sa han: ”Jag har rätt och du har fel!” Hans blev omtyckt över hela världen för sitt unika sätt att förklara och förenkla. Det kan vi aldrig ersätta, men hans drömmar om en faktabaserad världsbild kan vi uppnå. Det svenska ordet källkritik är unikt. Det finns ingen självklar engelsk översättning. Sverige är redan ledande i kritiskt tänkande och vi har goda chanser att bli först i världen med att införa en faktabaserad världsbild i läroplanen och lära ut åsiktsresistens.”

Ola Rosling grundade tillsammans med Hans Rosling och Anna Rosling Rönnlund stiftelsen Gapminder 2005 – en svensk stiftelse som arbetar för att visualisera och sprida kunskap om tillståndet i världen. Lanserade 2015 begreppet factfulness, fritt översatt förklarat som ”den stressreducerande vanan att enbart hysa åsikter för vilka man har starka, stödjande fakta”.