Konferencier: Maria Lassén-Seger

Astrid Lindgren-konferensens konferencier är Maria Lassén-Seger, fil. dr. i engelska och litteratur vid Åbo Akademi. Vid sidan av sitt arbete som informationsspecialist vid Humanistiska biblioteket, Åbo Akademi, har hon specialiserat sig på barn- och ungdomslitteratur. Hon undervisar, föreläser och skriver om barn- och ungdomslitteratur i såväl vetenskapliga som fortbildande sammanhang, och är även litteraturkritiker för bl.a. Hufvudstadsbladet, Opsis Barnkultur, Lysmasken.net och Barnebokkritikk.no.

Maria Lassén-Seger är jurymedlem i ALMA-priset, och har tidigare bl a varit styrelsemedlem för Finlands Barnboksinstitut samt för forskarnätverket NorChilnet.