Armita Golkar: Om kognitiva nycklar till tänkande, rationalitet och läsningens betydelse

Ur ett evolutionärt perspektiv är läsningen en relativt ny utmaning för människan med bara ett par årtusenden på nacken. Utmaningen innebär att vi människor återanvänder befintliga kognitiva system och neurala nätverk och att vi genom vår nya läsförmåga aktivt omformar hjärnan. Armita Golkar om hur den skönlitterära läsningen kan ha kraften att träna vårt abstrakta tänkande, öva vår förmåga att tänka utifrån nya perspektiv, och kanske till och med att öppna upp nya mentala världar.

Armita Golkar är psykologiforskare vid Psykologiska institutionen på Stockholms Universitet samt vid Karolinska institutet. 2015 tilldelades Armita Golkar priset till yngre forskare i psykologi, ett prestigefullt pris instiftat av Svenska nationalkommittén för psykologi vid Kungliga Vetenskapsakademien. Hon har även medverkat i tv-program som Fråga Lund och Sociala Monster.

Foto: Ulrica Zwenger