Anton Landehag, Ungdomsbarometern: Feminister, antirasister och gamers – hur ser morgondagens medborgare ut?

Feminist, antirasist och gamer – det är de största identitetsgrupperna bland unga i Sverige idag. Dagens ungdomsgeneration präglas av ett allt större samhällsintresse men vilken roll spelar ungas läsande för denna utveckling? Med studien Ungdomsbarometern som grund presenterar Anton Landehag insikter om ungas inställning till samhället och demokratin. Särskilt fokus ägnas åt läsningens betydelse för formandet av framtidens medborgare.

Ungdomsbarometern är Sveriges ledande analysföretag inom områden som påverkas av vad unga tycker, tänker och gör. Företagets uppgift är att hålla koll på allt från megatrender till snäva subkulturer, beskriva unga på ett sätt de själva känner igen sig i, och inte minst dra slutsatser som inspirerar till handling.