Ola Rosling

Ola Rosling är son till Hans Rosling och barnpsykiatrikern Agneta Rosling och växte upp i Uppsala. Han har tillsammans med hustrun Anna Rosling Rönnlund utvecklat datorprogrammet Trendalyzer. Tillsammans med Hans Rosling var de 2005 medgrundare till stiftelsen Gapminder, som vidareutvecklade programmet och användningen av det.

OBS – exempeltext från wiki – att byta ut