PROGRAM ASTRID LINDGREN-KONFERENSEN 2019

Heldagskonferens 14 november på Filmhuset i Stockholm 

09.00-09.10 Moderator Johan Palmberg hälsar välkommen

09.10-09.20 Suzanne Osten / Dramatiker, regissör, författare och professor, Barn och frihet 

09.20-09.40 Lasse Berg / Författare, journalist och dokumentärfilmare, I begynnelsen var medkänslan

09.40-10.20 Luisine Djanyan & Aleksej Knedljakovskij / Konstnärer och aktivister, Konstaktivism i Ryssland. En skildring inifrån.
Språk: engelska

10.20-10.50 PAUS

10.50-11.35 Jacqueline Woodson / Författare, Mod, makt och medkänsla – hur böcker kan få oss att gå från tystnad till empati till handling. Språk: engelska

11.35-11.55 Josef Fares / Filmregissör och spelskapare, Mod, makt och medkänsla i spelandets värld. Moderator: Effie Karabud

11.55-12.25 Rikard Molander / Analytiker och föreläsare på Kairos Future, Kamp på nya arenor mot nya hot och nya medel

12.30-13.30 LUNCH

13.30-13.50 Lars Strannegård / Rektor Handelshögskolan i Stockholm, Bildning i den digitala eran

13.50-14.35 Carole Bloch / Verksamhetschef för PRAESA, Släpp loss fantasin Språk: engelska

14.35-15.05 Jenny Jägerfeld & Jonas Mosskin / Psykologer, Psykologer läser Pippi Långstrump!

15.05-15.35 PAUS

15.35-15.50 Gabriela Pichler / Regissör och manusförfattare, Mod, makt och medkänsla i filmens värld

15.50-16.10 Agnes Wold / Läkare och professor, Varför finns det inga fega människor i Astrid Lindgrens värld?

16.10-16.25 Emma AdBåge / Författare och illustratör, Hit med lite farligheter!

16.25-16.45 Utdelning av Astrid Lindgren-priset 2019