Om konferensen

”Ett barn ensamt med sin bok skapar sig någonstans inne i själens hemliga rum egna bilder, som överträffar allt annat. Sådana bilder är nödvändiga för människan. Den dagen barnens fantasi inte längre orkar skapa dem, den dagen blir mänskligheten fattig. Allt stort som skedde i världen, skedde först i någon människas fantasi, och hur morgondagens värld ska se ut beror till stor del på det mått av inbillningskraft som finns hos de där som just nu håller på att lära sig läsa. Därför behöver barnen böcker.”

Få saker var lika viktiga för Astrid Lindgren som barns rätt till läsning, tänkande och fantasi. Det är inte bara viktigt för barnen, menade hon. Det är viktigt för alla, för samhället och världen. Läsningen är vägen till ett eget tänkande, till självständighet och medborgarskap. Astrid Lindgren menade att enbart det bästa är gott nog för barn och unga och att barnkultur är viktig och värd att ta på djupaste allvar. Det är mer som förenar än skiljer människor åt och all förändring måste börja med barnen.

Vid sidan av sitt eget författarskap hann Astrid Lindgren också med att som förlagsredaktör under 25 år introducera vad som har kallats svensk barnlitteraturs andra guldålder. Hon öppnade dörrarna för de stora internationella framgångar som svensk barnlitteratur och barnkultur fick under 1900-talets senare decennier.

Världen är idag en osäker plats i snabb förändring. Få känner sig säkra på vad som kommer att hända med vårt demokratiska system som i grunden bygger på idén om den fria, bildade och engagerade medborgaren. Den läsande medborgaren som kan ta till sig komplicerade resonemang och långsiktiga lösningar är den minsta beståndsdelen i demokratin.

När nu Astrid Lindgren-konferensen efter några års frånvaro återuppstår i Stockholm är ämnet därför – helt i Astrid Lindgrens anda – ”läsning, tänkande, medborgarskap”. Från olika perspektiv och med öppen blick vill vi lyfta frågan hur läsning och tänkande hänger ihop. Vilka berättelser kommer att bära vår framtid och hur kommer de att berättas? Vilka tar del av dem och vilka hamnar utanför? Vi rör oss från den globala nivån till Stockholms förorter och tillbaka igen. Naturvetenskap varvas med humaniora, författare och konstnärer delar scen med politiker och forskare.

I sitt liv och sina böcker lånade Astrid Lindgren de svaga och utsatta sin röst, protesterade mot orättvisor och översitteri och visade ett osedvanligt civilkurage. Hon behandlade alla lika och visade samma respekt för det läsandet barnet som för statsöverhuvudet. Den andan genomsyrar också Astrid Lindgren-konferensen 2017. Den 14 november på Kulturhuset i Stockholm. Välkomna!